Reservation

Κλείστε Ραντεβού

Κλείστε Ραντεβού

ΑΡΧΙΚΗ > Η Ομάδα Μας > Κωσταντίνος Καραμεσίνης

Κωσταντίνος Καραμεσίνης

0040

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΣ

email: k.karamesinis@gmail.com

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Απόφοιτος 1ου Γενικού Λυκείου Περιστερίου (2004)
 • Πτυχιούχος του Τμήματος Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2004-2009)
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Ορθοδοντική από το Τμήμα Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ (2012-2016)
 • Κάτοχος άδειας τίτλου οδοντιατρικής ειδικότητας Ορθοδοντικής (2016)
 • Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, με θέμα: «Μελέτη της μοριακής σηματοδότησης και του ρόλου των πολυκυστινών-1 και -2 κατά τη μηχανική διέγερση κυττάρων του περιοδοντικού συνδέσμου»

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 • Υποτροφία από την τράπεζα EFGEUROBANK Εργασίας ως «Αριστούχος απόφοιτος Λυκείου με τον υψηλότερο γενικό βαθμό πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τη σχολική χρονιά 2003-2004»
 • Χρηματικό βραβείο από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) λόγω εισαγωγής στην 6η κατά σειρά θέση στην Οδοντιατρική Σχολή
 • Βραβείο διάκρισης για τις σπουδές και για το ήθος από το Ι.Κ.Υ. για το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 (1ο έτος Οδοντιατρικής Σχολής)
 • Βραβείο διάκρισης για τις σπουδές και για το ήθος από το Ι.Κ.Υ. για το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 (2ο έτος Οδοντιατρικής Σχολής)
 • Υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης ακαδ. έτους 2012-2013» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) για Μεταπτυχιακές Σπουδές Α’ Κύκλου (Μάστερ) στην Ελλάδα.
 • Βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης (Καραμεσίνης Κ, Κατσαδούρης Α, Κοκός Α, Σχορετσανίτη Λ, Χαλαζωνίτης Δ, Μπιτσάνης Η. «Αντικειμενική αξιολόγηση συνεργασίας ασθενών κατά τη θεραπεία με εξωστοματικό μηχάνημα. Πιλοτική μελέτη») στο 13ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο της ΕΟΓΜΕ.
 • Βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης (Καραμεσίνης Κ, Σπυροπούλου Α, Κατσιάνου Μ, Πιπέρη Χ, Βασταρδή Ε, Μπάσδρα ΕΚ. «Η επίδραση της συνεχούς υδροστατικής πίεσης στη διαφοροποίηση των χονδροκυττάρων») στο 14ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο της ΕΟΓΜΕ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής
 • Μέλος της Εταιρείας Ορθοδοντικής & Γναθοπροσωπικής Μελέτης & Έρευνας
 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Ορθοδοντικής Εταιρείας (Ε.Ο.S)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Tsiouli K, Karamesinis K, Antonarakis GS, Christou P. Prediction model of regional orthodontic workforce needs, using Greece as an example. European J Paediatr Dent 2016; 17(1):29-33.
 • Νταλαγιώργου Γ, Αδαμόπουλος Χ, Γαργαλιώνης Α, Σπυροπούλου Α, Καραμεσίνης Κ, Πιπέρη Χ. Η μηχανική σηματοδότηση στους οστεοβλάστες. Σκελετική Υγεία 2016; 15(1):13-20.
 • Διαμαντάτου Θ, Καραμεσίνης Κ, Δαμανάκης Γ, Ρούσσου Ι. Αντιμετώπιση πρόσθιας ανοικτής δήξης με προσθετική αποκατάσταση. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2016; 70(1).
 • Spyropoulou A, Karamesinis K, Basdra EK. Mechanotransduction pathways in bone pathobiology. Biochim Biophys Acta 2015; 1852(9):1700-1708.
 • Papagrigorakis MJ, Karamesinis KG, Daliouris KP, Kousoulis AA, Synodinos PN, Hatziantoniou MD. Paleopathological findings in radiographs of ancient and modern Greek skulls. Skeletal Radiol2012; 41(12):1605-1611.
 • Papagrigorakis MJ, Karamolegou M, Vilos G, Apostolidis C, Karamesinis K, Synodinos PN. Auriculo-condylar syndrome.Angle Orthod 2012; 82(3):556-564.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 • Καραμεσίνης Κ, Σπυροπούλου Α, Κατσιάνου Μ, Πιπέρη Χ, Βασταρδή Ε, Μπάσδρα ΕΚ. «Η επίδραση της συνεχούς υδροστατικής πίεσης στη διαφοροποίηση των χονδροκυττάρων» Αναρτημένη ανακοίνωση στο 14ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο της ΕΟΓΜΕ, 23-25/09/2016, Αθήνα.
 • Καραμεσίνης Κ, Δαμανάκης Γ, Τσολάκης Α. «Αντιμετώπιση αγενεσιών πλαγίων τομέων της άνω γνάθου» Ελεύθερη ανακοίνωση στο 52ο Συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας Ελλάδος, 18-20/09/2015, Αθήνα.
 • Karamesinis K, Cocos A, Katsadouris A, Schoretsaniti L, Halazonetis DJ, Bitsanis E. «Objective assessment of patients’ compliance during cervival headgear treatment. A pilot studyΑναρτημένη ανακοίνωση στο 91ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ορθοδοντικής Εταιρείας, 13-18/06/2015, Βενετία.
 • Cocos A, Karamesinis K, Katsadouris A, Schoretsaniti L, Halazonetis DJ. «Maxillary first molar movement under application of cervical headgear. Apilotstudy Αναρτημένη ανακοίνωση στο 91ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ορθοδοντικής Εταιρείας, 13-18/06/2015, Βενετία.
 • Damanakis G, Karamesinis K, Cocos A, Tsolakis A, Makou M. «Indications, advantages and limitations of the Invisalign system. CasespresentationΑναρτημένη ανακοίνωση στο 91ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ορθοδοντικής Εταιρείας, 13-18/06/2015, Βενετία.
 • Karamesinis K, Diamantatou T, Konstantonis D, Makou M, Kourtis S. «Aiming to perfection by posing a multidisciplinary approach for patients with teeth in doubtful prognosis» Αναρτημένη ανακοίνωση στο 91ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ορθοδοντικής Εταιρείας, 13-18/06/2015, Βενετία.
 • Katsadouris A, Karamesinis K, Cocos A, Paschalidi P, Kalyvas D, Halazonetis DJ. «Autotransplantation using 3D-printed models: Case reports» Αναρτημένη ανακοίνωση στο 91ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ορθοδοντικής Εταιρείας, 13-18/06/2015, Βενετία.
 • Καραμεσίνης Κ, Κατσαδούρης Α, Κοκός Α, Σχορετσανίτη Λ, Χαλαζωνίτης Δ, Μπιτσάνης Η. «Αντικειμενική αξιολόγηση συνεργασίας ασθενών κατά τη θεραπεία με εξωστοματικό μηχάνημα. Πιλοτική μελέτη» Αναρτημένη ανακοίνωση στο 13ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο της ΕΟΓΜΕ, 26-28/09/2014, Αθήνα.
 • Κοκός Α, Καραμεσίνης Κ, Κατσαδούρης Α, Βασταρδή Ε. «Πώς διαγράφεται ο ρόλος των κυττάρων νευρικής ακρολοφίας στη διάπλαση του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος;» Αναρτημένη ανακοίνωση στο 13ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο, 26-28/09/2014, Αθήνα.
 • Κατσαδούρης Α, Καραμεσίνης Κ, Κοκός Α, Καλύβας Δ, Χαλαζωνίτης Δ. «Αυτομεταμόσχευση δοντιών. Μια εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση» Αναρτημένη ανακοίνωση στο 13ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο, 26-28/09/2014, Αθήνα.
 • Σχορετσανίτη Λ, Σπανού Α, Καραμεσίνης Κ, Μάκου Μ. «Γενικευμένη καθυστέρηση ανατολής μόνιμων δοντιών. Παρουσίαση περιστατικού» Αναρτημένη ανακοίνωση στο 13ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο, 26-28/09/2014, Αθήνα.
 • Δαμανάκης Γ, Μπάκος Γ, Καραμεσίνης Κ, Κοκός Α, Τσολάκης Α. «Τεχνική διαφανών ναρθήκων Invisalign. Δυνατότητες και περιορισμοί.» Ελεύθερη ανακοίνωση στην 23η Οδοντοστοματολογική Σύνοδο Θεσσαλίας, 09-11/05/2014, Τρίκαλα.
 • Διαμαντάτου Θ, Καραμεσίνης Κ, Δαμανάκης Γ, Ρούσσου Ι. «Προπροσθετική ορθοδοντική θεραπεία σε ενήλικες ασθενείς» Ελεύθερη ανακοίνωση στο 32ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, 09-11/11/2012, Αλεξανδρούπολη.
 • Τασόπουλος Θ, Διαμαντάτου Θ, Καραμεσίνης Κ, Σωτηρίου Μ. «Κατασκευή εξατομικευμένων προστατευτικών αθλητικών ναρθήκων στο οδοντιατρείο. Αναφορά κλινικών περιστατικών» Αναρτημένη ανακοίνωση στο31ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, 11-13/11/2011, Θεσσαλονίκη.
 • Διαμαντάτου Θ, Καραμεσίνης Κ, Κότσης Γ, Συνοδινός ΦΝ. «Διαταραχές της φώνησης και του προφορικού λόγου σε ασθενείς με σχιστίες του χείλους ή/και της υπερώας»Αναρτημένη ανακοίνωση στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ορθοδοντικής Εταιρείας Ελλάδος και Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 4-5/12/2010, Αθήνα.
 • Διαμαντάτου Θ, Καραμεσίνης Κ, Συνοδινός Φ.«Σύνδρομο Crouzon: Παρουσίαση κλινικού περιστατικού» Αναρτημένη ανακοίνωση στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ορθοδοντικής Εταιρείας Ελλάδος και Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 4-5/12/2010, Αθήνα.
 • Καραμεσίνης Κ, Διαμαντάτου Θ, Συνοδινός ΦΝ. «Ο ρόλος των ορμονών στο σύνδρομο άπνοιας ύπνου»Αναρτημένη ανακοίνωση στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ορθοδοντικής Εταιρείας Ελλάδος και Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 4-5/12/2010, Αθήνα.
 • Καραμεσίνης Κ, Διαμαντάτου Θ, Συνοδινός Φ. «Σύνδρομο Silver-Russell. Αιτιολογία, Διάγνωση, Θεραπευτική αντιμετώπιση»Αναρτημένη ανακοίνωση στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ορθοδοντικής Εταιρείας Ελλάδος και Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 4-5/12/2010, Αθήνα.
 • Διαμαντάτου Θ, Καραμεσίνης Κ, Κουιμτζής Θ, Συνοδινός ΦΝ. «Διαταραχές ανατολής δευτέρων προγομφίων» Αναρτημένη ανακοίνωση στο 30ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, 22-24/10/2010, Αθήνα.
 • Καραμεσίνης Κ, Διαμαντάτου Θ, Δαμανάκης Γ, Συνοδινός ΦΝ. «Συγγενείς ελλείψεις άνω πλαγίων τομέων: Ενδείξεις και αντενδείξεις της μετακίνησης των κυνοδόντων στη θέση τους»Αναρτημένη ανακοίνωση στο 30ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, 22-24/10/2010, Αθήνα.
 • Συνοδινός ΦΝ, Διαμαντάτου Θ, Καραμεσίνης Κ, Κουιμτζής Θ, Ιγγλέζος Ε. «Αθλητική Οδοντιατρική. Σύγχρονες απόψεις και δεδομένα»Ελεύθερη ανακοίνωση στο 30ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, 22-24/10/2010, Αθήνα.
 • Διαμαντάτου Θ, Καραμεσίνης Κ, Ρούσσου Ι. «Πρόσθια ανοικτή δήξη: Ορθοδοντική ή προσθετική αντιμετώπιση; Αναφορά κλινικών περιστατικών»Ελεύθερη ανακοίνωση στο 30ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, 22-24/10/2010, Αθήνα.
 • Καραμεσίνης Κ, Διαμαντάτου Θ, Συνοδινός ΦΝ. «Πρόγνωση ανατολής τρίτων γομφίων της κάτω γνάθου μετά από ορθοδοντική θεραπεία με ή χωρίς εξαγωγές»Ελεύθερη ανακοίνωση στο 30ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, 22-24/10/2010, Αθήνα.
 • Καραμεσίνης Κ, Διαμαντάτου Θ, Ρούσσου Ι. «Συνεργασία ορθοδοντικής και προσθετικής για την επανάκτηση προσθετικού χώρου. Παρουσίαση κλινικού περιστατικού»Αναρτημένη ανακοίνωση στο 29ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, 13-15/11/2009, Ιωάννινα.